Velkommen til Oksbøl børnehave.

Et dagtilbud, hvor faglighed, udvikling og omsorg er i fokus.

Hverdagen

Hverdagen i dagtilbudet

Legen er vigtig, fordi det er barnets mest oplagte rum til at udvikle selvbestemmelse og have indflydelse sammen med andre. Vi hjælper gennem pædagogiske legeaktiviteter med at inkludere de børn, der evt. står uden for legen. Vi bruger bevidst den voksenstyrede leg til at være rollemodeller for børnene, så de kan blive inspireret og videreudvikle legen. Vi skaber i dagligdagen rammerne for symbolleg, sansemotorisk leg, konstruktions leg, rolleleg og regel leg.

Oksbøl_Børnehave_044
Oksbøl_Børnehave_001

Naturen

Naturen i fokus

Læring skal forstås bredt som en proces, hvor noget nyt opstår, som resulterer i adfærds-,holdnings- og værdi ændring i en person. Læring sker, når børn udfordres gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter, eksperimenter, udforskning af naturen og de sanse-og handlingsmæssige aktiviteter.

Oksbøl_Børnehave_019

Læring

Leg og læring

Alle børn har ret til at føle sig som et del af meningsfulde børnefællesskaber.

Oksbøl_Børnehave_028