Velkommen til Oksbøl børnehave.

Et dagtilbud, hvor faglighed, udvikling og omsorg er i fokus.

Leg

Hverdagen i dagtilbud

Legen er vigtig, fordi det er barnets mest oplagte rum til at udvikle selvbestemmelse og have indflydelse sammen med andre. Vi hjælper gennem pædagogiske legeaktiviteter med at inkludere de børn, der evt. står uden for legen. Vi bruger bevidst den voksenstyrede leg til at være rollemodeller for børnene, så de kan blive inspireret og videreudvikle legen. Vi skaber i dagligdagen rammerne for symbolleg, sansemotorisk leg, konstruktions leg, rolleleg og regel leg.

Oksbøl_Børnehave_044
Oksbøl_Børnehave_001

Læringsrum

Naturen i fokus

Læring skal forstås bredt som en proces, hvor noget nyt opstår, som resulterer i adfærds-,holdnings- og værdi ændring i en person. Læring sker, når børn udfordres gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter, eksperimenter, udforskning af naturen og de sanse-og handlingsmæssige aktiviteter. Det er vigtig, at vi bevist forstyrrer børnene, udfordrer dem og derved skaber mulighed for udvikling. I børnehaven er det især den sociale læring, som vi har fokus på og vi har også et særligt fokus på, at børnene deltager i de daglige hverdagsrutiner.

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke - og analysemåder. Men naturen er også et grundlag for at arbejde med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur. Vi arbejder ud fra Varde kommunes vision "VI I NATUREN".

Læs mere i vores læreplaner om hvordan vi arbejde med naturen

Oksbøl_Børnehave_019

Socialisering

Leg og læring

Alle børn har ret til at føle sig som et del af meningsfulde børnefællesskaber.

Leg, dannelse og læring sker gennem børnefælleskabet, som det pædagogiske personale sætter rammen for.

Vi tilpasser vores pædagogiske tiltag gennem forskellige socialiseringsværktøjer så som aktivefloor, trin for trin og fri for mobberi, så børnene lærer at mestre de sociale spilleregler og normer, afkode kropssprog og se og forstå andres behov.

Vi prioriterer traditioner højt, da det styrker børnefælleskaber på tværs af børnegrupperne. Både forældre og personale har ansvar for at skabe et inkluderende miljø i børnehaven, så alle føler sig anerkendt, værdsat og en del af fællesskabet.

Oksbøl_Børnehave_028