Om Oksbøl børnehave

Oksbøl børnehave er en almen børnehave med plads til 60 børn i alderen 3-6 år. Børnene er aldersopdelt på 3 stuer.

Oksbøl_Børnehave_031

Vi lægger vægt på

Vi i naturen

Vi bruger rigtig meget tid i naturen, vi udforsker nærområdet med park, skov og sø. Vi tager på længere ture ud i naturen, når vi har bussen.

LEG

De næste to år har vi valgt at have særlig fokus på legen og legens betydning for børnenes udvikling, trivsel og dannelse.

Venskaber og relationer.

Gennem sociale fællesskaber udvikles relationer og venskaber. Vi arbejder med ICDP  og NUSSA for at understøtte dette.

Forældresamarbejde.

For at styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse kræver det et godt samarbejde med forældrene. Vi ligger vægt på at der er ærlighed, tillid og respekt i samarbejdet.

Tilsyn

Tilsynsrapport

Varde Kommunes tilsynsmodel består af:
Et uanmeldt årligt tilsynsbesøg i hvert dagtilbud
Et anmeldt årligt tilsynsmøde for hvert dagtilbud.
Et årligt møde mellem direktøren for Børn, Læring og Job, dagtilbudschefen og MED-udvalget i det enkelte dagtilbud.
Et årligt møde mellem dagtilbudschefen og ledelsesteam

Oksbøl_Børnehave_003

Tilfredshed

Forældretilfredshed

Der laves forældretilfredshedsundersøgelse i Varde kommune. Vi er dagligt i kontakt med forældrene og sætter stor pris på et godt og ligeværdigt samarbejde.

 

Oksbøl_Børnehave_031

Kvalitet

Kvalitetsrapport

Beskriver formålet med loven, derudover tages i rapporten udgangspunkt i Varde kommunes visionsstrategi, børn og ungepolitik samt vedtagende mål for dagtilbudsområdet. visionen for alle varde kommunes dagtilbud, er at skabe en praksis der sikre, at alle børn trives bedst muligt, lærer meste muligt og møder chancelighed

Oksbøl_Børnehave_016

Vil du vide mere?

Til kommende forældre.

I er altid velkommende til at besøg os.

28269812 Telefon
Oksbøl_Børnehave_007