Oksbøl børnehave er en almen børnehave med plads til 60 børn i alderen 3-6 år. Børnene er aldereopdelt på 3 stuer.

Vi har et positivt menneskesyn og mener mennesket som udgangspunkt er godt og at vi alle er lige meget værd. Det er den måde vi møder børn, forældre, kollegaer og andre der færdes i vores hus. Vi prioterer nærvær og omsorg i dagligdagen og arbejder hele tiden med at etablere tætte og betydningsfulde kontakt til alle.

Oksbøl_Børnehave_031

Vi lægger vægt på

Vi i naturen

Vi bruger rigtig meget tid i naturen, vi udforsker nærområdet med park, skov og sø. Vi tager på længere ture ud i naturen, når vi har bussen.

LEG

De næste to år har vi valgt at have særlig fokus på legen og legens betydning for børnenes udvikling, trivsel og dannelse.

Venskaber og relationer.

Gennem sociale fællesskaber udvikles relationer og venskaber. Vi arbejder med ICDP  og NUSSA for at understøtte dette.

Forældresamarbejde.

For at styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse kræver det et godt samarbejde med forældrene. Vi ligger vægt på at der er ærlighed, tillid og respekt i samarbejdet.

Tilsyn

Tilsyn i Oksbøl børnehave

Varde Kommunes tilsynsmodel består af:
Et uanmeldt årligt tilsynsbesøg i hvert dagtilbud
Et anmeldt årligt tilsynsmøde for hvert dagtilbud.
Et årligt møde mellem direktøren for Børn, Læring og Job, dagtilbudschefen og MED-udvalget i det enkelte dagtilbud.
Et årligt møde mellem dagtilbudschefen og ledelsesteam

Oksbøl_Børnehave_003

Forældretilfredshed

Forældretilfredshed i Oksbøl børnehave

 

Siden under opbygning/ der kommer en ny i 2022

Oksbøl_Børnehave_031

Kvalitet

Kvalitetsrapport i Oksbøl børnehave

Siden er under opbygning

Oksbøl_Børnehave_016

Vil du høre mere?

Til kommende forældre.

I er altid velkommende til at besøg os.

23311455 Telefon
Oksbøl_Børnehave_007